Njord - Optimale Brandstofkwaliteit - Schone Verbranding | Geen Zorgen

tankreinigingtankreiniging2

Tankreiniging en dieseloptimalisatie Benelux

De hedendaagse EN-590 diesel is niet meer zo lang houdbaar als de diesel van enkele jaren geleden. Door het sterker aantrekken van water en verwijdering van zwavel ontstaat micro-organisme in de tank, maar tevens is de natuurlijke sedimentvorming versneld. De biocomponent in de diesel lost ook in de tank over de jaren aangekoekte sedimenten weer los, zodat die ook op uw filters en in uw voertuigen terecht kunnen komen. Moderne motoren eisen daarentegen juist een schonere brandstof.

Niet alleen bij stilstaande tanks voor bijvoorbeeld de noodstroom, maar ook bij tanks met een hoge doorstroming wordt dan ook regelmatig water, sediment en micro-organisme aangetroffen bij bemonstering.

Wanneer er in uw brandstof te veel water, sediment en/of micro-organisme aangetroffen is, is het zaak te zorgen dat tank en brandstof schoongemaakt worden. In plaats van het afvoeren van de brandstof en het leveren van nieuwe, met eventueel nog een inwendige tankreiniging die bij ondergrondse tanks down time en verdere verstoringen met zich meebrengt, biedt Njord Filration Systems een manier om zonder tankbetreding de tank en tankinhoud weer in goede conditie te brengen.

Wilt u meer informatie ? Bel dan naar +31-13-7640706

Het is ook mogelijk om ons regelmatig uw brandstof te laten controleren op verontreiniging, die we dan meteen ter plekke verwijderen. Daartoe bieden wij brandstofonderhoudscontracten aan. NAAR brandstofonderhoudscontracten