Njord - Optimale Brandstofkwaliteit - Schone Verbranding | Geen Zorgen

Betrouwbare kracht, optimale motorprestaties, minder emissies

Njord Filtration is een innovatieve “One Stop Shop” voor het in goede conditie brengen en houden van brandstof, oliën en andere vloeistoffen. Naast het leveren van een breed scala aan producten, systemen en services, zijn wij ook als geen ander in staat om uw problemen te analyseren en op te lossen.

Hieronder vindt u daartoe specifiek voor dieselbrandstof ons interactieve Probleem Solving diagram.

Probleemoplosser

onze oplossing

BRANDSTOF TESTEN

Indien er problemen zijn met filters, injectoren, pompen of de dieselkwaliteit in het algemeen, is het raadzaam een bodemmonster uit de tank(s) te nemen en te laten analyseren. Soms is de diesel zo vies dat de conclusie evident is: de diesel moet schoongemaakt worden.

Wij bieden zowel een monstername en - analyse service aan als de monstername sets om zelf monsters te trekken. Die kunnen dan ook naar ons opgestuurd worden voor analyse, of met Liquicult op micro-organisme getest worden.

VERONTREINIGING WEGNEMEN

Indien er een verontreiniging van de diesel met water, sediment en / of micro-organisme aangetroffen wordt, is het van belang die verontreiniging uit de tank(s) te verwijderen en de brandstof weer in goede conditie te brengen.

Hiertoe bieden wij zowel een tank en brandstofreinigingsservice aan als de apparatuur om de brandstof zelf te reconditioneren. Als wij de tank en brandstof reinigen worden vóór- en námonsters getrokken om het effect van de geleverde service aan te tonen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Nadat de verontreiniging is verwijderd is het meestal zaak er voor te zorgen dat die niet meer terugkomt. Bij de hedendaagse diesel is die kans echter redelijk groot. Hier zijn een aantal preventieve acties, producten en systemen mogelijk. De keuze daarin is per situatie, klant en beschikbaar budget anders.

Wij bieden services aan van monstername, complete brandstofonderhoudscontracten en installatie van preventieve producten en systemen volgens de KIWA BRL-K903-08 norm.
Voor zowel de tanks als de motoren / branders zijn er een aantal opties:

IN-LINE KWALITEITSMETING

Indien gewenst kan de kwaliteit van de brandstof qua water- en sedimentgehalte in-line gemeten worden om de kwaliteit te bewaken of om de filtratiesystemen mee aan te sturen.

Zo levert AXE:icpf-120-150

The HV Pressure Filter series is molded from durable carbon steel, and provides large capacity, heavy-duty pre-screening for tank cleaning jobs with extraordinary amounts of sludge, rust scale, and other contaminants to protect your equipment.

Please contact us for higher flow rate and custom engineered systems built to your specifications.

Series HV-120 / HV-150
Flow Rate HV-120 - 120 GPM
HV-150 - 150 GPM
In / Out Connections 2" NPT
Filter Elements Fine Filters 1-100 Micron Water Block Filteres 1-100 Micron
Filter Elements Required HV-120 - 1 Filter
HV-150 - 2 Filters
Vent Port 1/4" NPT
Drain Port 2" NPT
Gauge Ports 2 x 1/4" NPT
Dimensions HV-120
L x W X H
2 x 12 x 32.5 in
30 x 30 x 82.5 cm
Dimensions HV-150
L x W X H
2 x 12 x 50.5 in
30 x 30 x 128 cm
Weight HV-120 - 110 lbs / 50 kg
HV-120 - 130 lbs / 59 kg