Njord - Optimale Brandstofkwaliteit - Schone Verbranding | Geen Zorgen

U wilt graag dat uw brandstofkwaliteit optimaal is. Brandstof die in goede conditie is, werkt nu eenmaal het beste. De verbranding is een stuk beter dan wanneer de diesel vervuild is en het is ook beter voor het milieu. Vervuilde diesel stoot meer schadelijke stoffen uit. Ook water in brandstof zorgt ervoor dat uw motor niet zo goed meer werkt als hij zou kunnen. Daarnaast geeft water in de tank aanleiding tot groei van micro-organisme, dat weer filters en injectoren kan verstoppen. Vervuilde injectoren zorgen voor een niet optimaal inspuitpatroon en een verhoogd brandstofverbruik. Het is dan ook van groot belang dat uw dieseltank helemaal watervrij blijft. Njord Filtration heeft hier een systeem voor ontwikkeld, dat ervoor zorgt dat u het optimale rendement uit uw brandstof kunt blijven halen. Het mooie van ons systeem is dat het flexibel is. U kunt ons ervoor laten zorgen dat uw diesel watervrij wordt, of hier met onze apparatuur zelf zorg voor dragen.

Water in brandstoftank

Njord Filtration biedt u een service aan waarbij monsters genomen en geanalyseerd kunnen worden. Dit kunnen we doen aan de hand van monsters die we zelf trekken, of met een monster dat u heeft genomen met een van onze monsternamesets. Als uit analyse naar voren is gekomen dat het water in brandstoftank de kwaliteit van uw brandstof omlaag haalt, dan kunnen wij ervoor zorgen dat dit water verwijderd wordt. Ook dit kunnen wij voor u doen, of u onze apparatuur leveren waar de brandstof mee geconditioneerd kan worden.


KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER 
DE OPLOSSING VOOR WATER IN DIESEL! 

Geen last meer van water in brandstof

Njord Filtration is een jong, Nederlands bedrijf dat wereldwijd actief is. We hebben vele klanten die gebruik maken van onze methode. Deze methode is flexibel en inzetbaar bij zowel grote bedrijven als particulieren, en alles daar tussenin. Neem vrijblijvend eens contact met ons op als u niet de optimale prestaties uit uw brandstof kunt halen, we bekijken dan samen wat Njord Filtration voor u kan betekenen. Met onze methode werkt ook uw brandstof straks weer optimaal!

Neem contact met ons op om de mogelijkheden even te bespreken.

Probleemoplosser

onze oplossing

BRANDSTOF TESTEN

Indien er problemen zijn met filters, injectoren, pompen of de dieselkwaliteit in het algemeen, is het raadzaam een bodemmonster uit de tank(s) te nemen en te laten analyseren. Soms is de diesel zo vies dat de conclusie evident is: de diesel moet schoongemaakt worden.

Wij bieden zowel een monstername en - analyse service aan als de monstername sets om zelf monsters te trekken. Die kunnen dan ook naar ons opgestuurd worden voor analyse, of met Liquicult op micro-organisme getest worden.

VERONTREINIGING WEGNEMEN

Indien er een verontreiniging van de diesel met water, sediment en / of micro-organisme aangetroffen wordt, is het van belang die verontreiniging uit de tank(s) te verwijderen en de brandstof weer in goede conditie te brengen.

Hiertoe bieden wij zowel een tank en brandstofreinigingsservice aan als de apparatuur om de brandstof zelf te reconditioneren. Als wij de tank en brandstof reinigen worden vóór- en námonsters getrokken om het effect van de geleverde service aan te tonen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Nadat de verontreiniging is verwijderd is het meestal zaak er voor te zorgen dat die niet meer terugkomt. Bij de hedendaagse diesel is die kans echter redelijk groot. Hier zijn een aantal preventieve acties, producten en systemen mogelijk. De keuze daarin is per situatie, klant en beschikbaar budget anders.

Wij bieden services aan van monstername, complete brandstofonderhoudscontracten en installatie van preventieve producten en systemen volgens de KIWA BRL-K903-08 norm.
Voor zowel de tanks als de motoren / branders zijn er een aantal opties:

IN-LINE KWALITEITSMETING

Indien gewenst kan de kwaliteit van de brandstof qua water- en sedimentgehalte in-line gemeten worden om de kwaliteit te bewaken of om de filtratiesystemen mee aan te sturen.

Zo levert AXE: