Njord - Optimale Brandstofkwaliteit - Schone Verbranding | Geen Zorgen

Als u de eigenaar bent van een boot, dan kent u waarschijnlijk wel de noodzaak van het schoonmaken en vooral ook schoon houden van uw dieseltank. Per slot van rekening kan verontreinigde brandstof u flink wat kopzorgen opleveren. Dan rijst alleen wel de vraag: hoe zorgt u ervoor dat die dieseltank schoon wordt en blijft? Voor een dieseltank boot reinigen heeft Njord Filtration een methode ontwikkeld waarmee u zonder problemen de dieseltank schoon houdt, en zo optimale prestaties behaalt. Deze methode wordt wereldwijd door vele verschillende bedrijven toegepast, met consistent goede resultaten.

Dieseltank reinigen boot

Het mooie aan de methode van Njord Filtration is het punt dat deze helemaal te schalen is naar de wensen van de gebruiker. Grote multinationals maken gebruik van onze methode, maar hij is ook perfect toe te passen als hij slechts nodig is voor het dieseltank reinigen boot. U kunt onze medewerkers de klus voor u uit laten voeren, maar het is evenzeer mogelijk om dit zelf uit te voeren. Njord Filtration levert u daarvoor de apparatuur waarmee u de kwaliteit van uw brandstof kunt bewaken. Hiermee kunt u eenvoudig zelf aan de slag, en er zo voor zorgen dat uw motoren zonder haperen zullen presteren.

Dieseltank boot reinigen

Onze methode is ruwweg onder te verdelen in vier verschillende fases. In de eerste fase wordt de kwaliteit van de brandstof in uw dieseltank gecontroleerd. Er wordt dan gekeken of de brandstof verontreinigd is. In fase twee wordt de verontreinigde brandstof weer schoon gemaakt. Fase drie is het hierna schoonhouden van de brandstof. Naast het bewaken van de brandstofkwaliteit door middel van geregelde monsternames, bieden we ook automatische brandstoffiltratiesystemen die wekelijks uw brandstof onderhouden. De vierde en laatste fase behelst het doen van in-line metingen om het kwaliteitsniveau van de brandstof in de gaten te houden. Meer weten over onze methode? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons zoeken om te bekijken wat we voor uw wensen kunnen betekenen!

Neem contact met ons op om de mogelijkheden even te bespreken.

Probleemoplosser

onze oplossing

BRANDSTOF TESTEN

Indien er problemen zijn met filters, injectoren, pompen of de dieselkwaliteit in het algemeen, is het raadzaam een bodemmonster uit de tank(s) te nemen en te laten analyseren. Soms is de diesel zo vies dat de conclusie evident is: de diesel moet schoongemaakt worden.

Wij bieden zowel een monstername en - analyse service aan als de monstername sets om zelf monsters te trekken. Die kunnen dan ook naar ons opgestuurd worden voor analyse, of met Liquicult op micro-organisme getest worden.

VERONTREINIGING WEGNEMEN

Indien er een verontreiniging van de diesel met water, sediment en / of micro-organisme aangetroffen wordt, is het van belang die verontreiniging uit de tank(s) te verwijderen en de brandstof weer in goede conditie te brengen.

Hiertoe bieden wij zowel een tank en brandstofreinigingsservice aan als de apparatuur om de brandstof zelf te reconditioneren. Als wij de tank en brandstof reinigen worden vóór- en námonsters getrokken om het effect van de geleverde service aan te tonen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Nadat de verontreiniging is verwijderd is het meestal zaak er voor te zorgen dat die niet meer terugkomt. Bij de hedendaagse diesel is die kans echter redelijk groot. Hier zijn een aantal preventieve acties, producten en systemen mogelijk. De keuze daarin is per situatie, klant en beschikbaar budget anders.

Wij bieden services aan van monstername, complete brandstofonderhoudscontracten en installatie van preventieve producten en systemen volgens de KIWA BRL-K903-08 norm.
Voor zowel de tanks als de motoren / branders zijn er een aantal opties:

IN-LINE KWALITEITSMETING

Indien gewenst kan de kwaliteit van de brandstof qua water- en sedimentgehalte in-line gemeten worden om de kwaliteit te bewaken of om de filtratiesystemen mee aan te sturen.

Zo levert AXE: