Njord - Optimale Brandstofkwaliteit - Schone Verbranding | Geen Zorgen


professionele afnamepompfilters

De hedendaagse EN-590 diesel is niet meer zo lang houdbaar als de diesel van enkele jaren geleden. Door het sterker aantrekken van water ontstaat micro-organisme in de tank, maar tevens is de sedimentvorming versneld. Ook bij tanks met een hoge doorstroming wordt dan ook regelmatig water, sediment en micro-organisme aangetroffen bij bemonstering.

Niet alleen bij stilstaande tanks voor bijvoorbeeld de noodstroom, maar ook bij tanks met een hoge doorstroming wordt dan ook regelmatig water, sediment en micro-organisme aangetroffen bij bemonstering.

Om er voor te zorgen dat de brandstof die u uit uw tank tankt toch altijd droog, sediment en micro-organisme vrij is, is het aan te bevelen een professioneel filter/separator te plaatsen vóór of na de afnamepomp. Dit filter dient aftapbaar voor water te zijn, zodat u bij verstopping niet in de situatie komt waar u geen diesel meer kunt tanken. Ook is een wateralarm van belang, omdat bij het niet aftappen van dat water het filterpapier nat wordt en water door gaat laten.

Njord Filtration levert en installeert deze professionele filter/separatorsets volgens KIWA BRL-K903-08.

Njord Filtration is KIWA gecertificeerd voor de BRL-K903-08 voor de installatie van bovengrondse tanksystemen.

Wilt u meer informatie ? Bel dan naar +31-13-7640706