Njord - Optimale Brandstofkwaliteit - Schone Verbranding | Geen Zorgen

Om optimaal rendement uit uw brandstof te kunnen halen moet u er voor zorgen dat deze altijd helemaal schoon is. Vervuilde brandstof verstopt filters, vervuilt injectoren en pompen, ontbrandt moeilijker en zorgt voor meer schadelijke uitstoot. In het belang van uw bedrijfsresultaat en het milieu heeft Njord Filtration een methode ontwikkeld om alle brandstof schoon en in optimale kwaliteit te houden. Neemt u daarom gerust eens een kijkje op onze website, waar u wordt uitgelegd hoe Njord Filtration te werk gaat.

Reinigen brandstoftank

Wat komt er allemaal kijken bij het brandstoftank reinigen? Onze methode is in meerdere stappen op te delen. In stap 1 gaan we bekijken of uw brandstoftank inderdaad verontreinigd is, en op waarmee. De vervuiling kan door de activiteit van micro-organisme komen, maar ook de natuurlijke sedimentvorming in diesel levert heel wat problemen op. In de volgende stap wordt de brandstof schoongemaakt. De verontreiniging wordt verwijderd zodat de brandstof optimale prestaties levert. In stap drie wordt de kwaliteit bewaakt. Een verontreiniging kan nu eenmaal altijd terugkomen. Naast het bewaken van de brandstofkwaliteit door middel van geregelde monsternames, bieden we ook automatische brandstoffiltratiesystemen die wekelijks uw brandstof onderhouden. De laatste stap behelst het houden van in-line metingen van uw brandstof.

Zelf brandstoftank reinigen

Bij Njord Filtration kunnen onze ervaren medewerkers voor u het proces uitvoeren, maar het is ook mogelijk om al deze stappen zelf uit te voeren. Per slot van rekening is dit, als u bijvoorbeeld slechts wilt reinigen brandstoftank van uw boot, met onze apparatuur zeer eenvoudig zelf uit te voeren. Onze methode is geheel schaalbaar naar de omvang uw wensen.

U kunt altijd vrijblijvend contant met ons opnemen als u samen met ons wilt bekijken wat wij voor u kunt betekenen. U kunt dit telefonisch doen, of per e-mail.Probleemoplosser

onze oplossing

BRANDSTOF TESTEN

Indien er problemen zijn met filters, injectoren, pompen of de dieselkwaliteit in het algemeen, is het raadzaam een bodemmonster uit de tank(s) te nemen en te laten analyseren. Soms is de diesel zo vies dat de conclusie evident is: de diesel moet schoongemaakt worden.

Wij bieden zowel een monstername en - analyse service aan als de monstername sets om zelf monsters te trekken. Die kunnen dan ook naar ons opgestuurd worden voor analyse, of met Liquicult op micro-organisme getest worden.

VERONTREINIGING WEGNEMEN

Indien er een verontreiniging van de diesel met water, sediment en / of micro-organisme aangetroffen wordt, is het van belang die verontreiniging uit de tank(s) te verwijderen en de brandstof weer in goede conditie te brengen.

Hiertoe bieden wij zowel een tank en brandstofreinigingsservice aan als de apparatuur om de brandstof zelf te reconditioneren. Als wij de tank en brandstof reinigen worden vóór- en námonsters getrokken om het effect van de geleverde service aan te tonen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Nadat de verontreiniging is verwijderd is het meestal zaak er voor te zorgen dat die niet meer terugkomt. Bij de hedendaagse diesel is die kans echter redelijk groot. Hier zijn een aantal preventieve acties, producten en systemen mogelijk. De keuze daarin is per situatie, klant en beschikbaar budget anders.

Wij bieden services aan van monstername, complete brandstofonderhoudscontracten en installatie van preventieve producten en systemen volgens de KIWA BRL-K903-08 norm.
Voor zowel de tanks als de motoren / branders zijn er een aantal opties:

IN-LINE KWALITEITSMETING

Indien gewenst kan de kwaliteit van de brandstof qua water- en sedimentgehalte in-line gemeten worden om de kwaliteit te bewaken of om de filtratiesystemen mee aan te sturen.

Zo levert AXE: