Njord - Optimale Brandstofkwaliteit - Schone Verbranding | Geen Zorgen

U zit er niet op te wachten dat uw dieseldiesel vervuild raakt. Een dieselbacterie is een vervelend, helaas veel voorkomend probleem. Njord Filtration weet wel raad met dieselbacteriën. Met onze beproefde methode brengen we uw diesel in goede conditie, en zorgen we ervoor dat deze ook in goede conditie blijft.

De Njord Filtration methode

Om diesel bacteriën te lijf te gaan heeft Njord Filtration een eigen methode ontwikkeld. Op onze website, te vinden op njordfiltration.com, hebben we hiertoe een speciale probleemoplosser staan, waarin u eenvoudig aan kunt geven van welk probleem u last heeft. Kiest u de optie micro-organische besmetting, dan ziet u dat we hiertegen vier stappen kunnen ondernemen. Om te beginnen wordt de brandstof getest. Dit kunt u door onze professionele medewerkers laten doen, maar we kunnen u ook het materiaal sturen om deze test zelf uit te kunnen voeren. Dit geldt ook voor de tweede stap, waarbij de verontreiniging weggenomen wordt. Is deze eenmaal verdwenen, dan is het zaak ervoor te zorgen dat hij ook wegblijft. Hiervoor kunnen we preventieve maatregelen nemen. Naast het bewaken van de brandstofkwaliteit door middel van geregelde monsternames, bieden we ook automatische brandstoffiltratiesystemen die wekelijks uw brandstof onderhouden. De laatste stap bestaat dan nog uit onze in-line kwaliteitsmeting, waarmee we de kwaliteit van uw diesel kunnen bewaken. Zo heeft de dieselbacterie geen kans meer!

Een einde aan diesel bacteriën

Diesel bacteriën behoren tot de vervelende problemen die er kunnen ontstaan met uw brandstof. Onze professionele methode zorgt ervoor dat hier een einde aan komt. Per slot van rekening wilt u optimaal rendement halen uit uw diesel, iets dat niet kan als er een infectie aanwezig is. Njord Filtration is een snel groeiend en innovatief bedrijf dat vloeistofbehandeling als specialiteit heeft. U kunt contact met ons opnemen, zodat we samen kunnen bekijken hoe we er voor kunnen zorgen dat uw diesel niet geïnfecteerd raakt door de dieselbacterie. Met onze oplossingen houden we uw diesel schoon, en uw rendement optimaal!

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden even te bespreken.

Probleemoplosser

onze oplossing

BRANDSTOF TESTEN

Indien er problemen zijn met filters, injectoren, pompen of de dieselkwaliteit in het algemeen, is het raadzaam een bodemmonster uit de tank(s) te nemen en te laten analyseren. Soms is de diesel zo vies dat de conclusie evident is: de diesel moet schoongemaakt worden.

Wij bieden zowel een monstername en - analyse service aan als de monstername sets om zelf monsters te trekken. Die kunnen dan ook naar ons opgestuurd worden voor analyse, of met Liquicult op micro-organisme getest worden.

VERONTREINIGING WEGNEMEN

Indien er een verontreiniging van de diesel met water, sediment en / of micro-organisme aangetroffen wordt, is het van belang die verontreiniging uit de tank(s) te verwijderen en de brandstof weer in goede conditie te brengen.

Hiertoe bieden wij zowel een tank en brandstofreinigingsservice aan als de apparatuur om de brandstof zelf te reconditioneren. Als wij de tank en brandstof reinigen worden vóór- en námonsters getrokken om het effect van de geleverde service aan te tonen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Nadat de verontreiniging is verwijderd is het meestal zaak er voor te zorgen dat die niet meer terugkomt. Bij de hedendaagse diesel is die kans echter redelijk groot. Hier zijn een aantal preventieve acties, producten en systemen mogelijk. De keuze daarin is per situatie, klant en beschikbaar budget anders.

Wij bieden services aan van monstername, complete brandstofonderhoudscontracten en installatie van preventieve producten en systemen volgens de KIWA BRL-K903-08 norm.
Voor zowel de tanks als de motoren / branders zijn er een aantal opties:

IN-LINE KWALITEITSMETING

Indien gewenst kan de kwaliteit van de brandstof qua water- en sedimentgehalte in-line gemeten worden om de kwaliteit te bewaken of om de filtratiesystemen mee aan te sturen.

Zo levert AXE: