Njord - Optimale Brandstofkwaliteit - Schone Verbranding | Geen Zorgen

Brandstof levert zijn beste prestaties als de vloeistof niet verontreinigd is. Hiervoor is het van groot belang dat de brandstof regelmatig nagekeken wordt. Zitten er bacteriën in de tank, of is er misschien iets anders aan de hand met uw brandstof ? Een veel voorkomend probleem is de aanwezigheid van water in dieseltank. Het water mengt zich met de brandstof, wat er voor zorgt dat deze minder goed verbrandt. Daarnaast is er een redelijke kans dat zich micro-organisme in de tank ontwikkelt, sediment en andere vervuiling vormt, waardoor filters verstoppen en er afzettingen op de tip van de  injectoren ontstaan waardoor ze suboptimaal inspuiten. Dit heeft dan weer tot gevolg dat u niet de optimale prestaties uit uw brandstof haalt en dat er meer schadelijke stoffen worden uitgestoten. Met de beproefde methode van Njord Filtration kunt er voor zorgen dat het probleem van vervuilde diesel tot het verleden behoort. 

Njord water in diesel

Water uit dieseltank halen

Als u niet het optimale rendement uit uw diesel haalt, dan is het van groot belang dat deze geanalyseerd wordt. Njord Filtration kan voor u een bodemmonster nemen uit uw dieseltank, om zo te bekijken wat het probleem veroorzaakt. U kunt dat natuurlijk ook zelf met een van onze monsteropnamesets doen. Het door u genomen monster kunt u dan naar ons opsturen, waarna wij de verdere analyse uitvoeren. Bij water in dieseltank is het vaak wel duidelijk wat er aan de hand is. Wij kunnen dan voor u het water uit dieseltank halen, of u de apparatuur leveren waarmee u zelf de brandstof re-conditioneert.

Geen water meer in de dieseltank

Is uw diesel watervrij gemaakt, dan is het nu zaak om dit ook zo te houden. Er komt altijd weer water in uw dieseltank met de lucht die door de ontluchting binnenkomt wanneer er diesel verbruikt wordt. Het is zaak dat water niet te laten zitten tot het er via de voorfilters uitgehaald wordt, omdat dan de kans bestaat dat er micro-organisme in de tank groeit. U dient geregeld op water te controleren en het water eruit te (laten) halen. Ook kunt bij ons een compleet brandstofonderhoudscontract tekenen, of wij kunnen u preventieve producten en systemen leveren waar u zelf de vinger op de pols mee kunt houden.

Neem vrijblijvend contact met ons op als u wilt weten wat er allemaal mogelijk is.


Probleemoplosser

onze oplossing

BRANDSTOF TESTEN

Indien er problemen zijn met filters, injectoren, pompen of de dieselkwaliteit in het algemeen, is het raadzaam een bodemmonster uit de tank(s) te nemen en te laten analyseren. Soms is de diesel zo vies dat de conclusie evident is: de diesel moet schoongemaakt worden.

Wij bieden zowel een monstername en - analyse service aan als de monstername sets om zelf monsters te trekken. Die kunnen dan ook naar ons opgestuurd worden voor analyse, of met Liquicult op micro-organisme getest worden.

VERONTREINIGING WEGNEMEN

Indien er een verontreiniging van de diesel met water, sediment en / of micro-organisme aangetroffen wordt, is het van belang die verontreiniging uit de tank(s) te verwijderen en de brandstof weer in goede conditie te brengen.

Hiertoe bieden wij zowel een tank en brandstofreinigingsservice aan als de apparatuur om de brandstof zelf te reconditioneren. Als wij de tank en brandstof reinigen worden vóór- en námonsters getrokken om het effect van de geleverde service aan te tonen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Nadat de verontreiniging is verwijderd is het meestal zaak er voor te zorgen dat die niet meer terugkomt. Bij de hedendaagse diesel is die kans echter redelijk groot. Hier zijn een aantal preventieve acties, producten en systemen mogelijk. De keuze daarin is per situatie, klant en beschikbaar budget anders.

Wij bieden services aan van monstername, complete brandstofonderhoudscontracten en installatie van preventieve producten en systemen volgens de KIWA BRL-K903-08 norm.
Voor zowel de tanks als de motoren / branders zijn er een aantal opties:

IN-LINE KWALITEITSMETING

Indien gewenst kan de kwaliteit van de brandstof qua water- en sedimentgehalte in-line gemeten worden om de kwaliteit te bewaken of om de filtratiesystemen mee aan te sturen.

Zo levert AXE: