Njord - Optimale Brandstofkwaliteit - Schone Verbranding | Geen Zorgen

We hoeven u waarschijnlijk niet uit te leggen hoe belangrijk het is dat uw brandstof geheel schoon is. Per slot van rekening presteert verontreinigde brandstof minder goed dan brandstof die zuiver is. Hier komt nog eens bij dat verontreinigde brandstof filters kan blokkeren, afzettingen op injectoren veroorzaakt en zo meer schadelijke stoffen produceert, wat zodoende ook nog eens slecht is voor het milieu. Njord Filtration is een jong bedrijf dat een speciale methode voor analyse brandstof heeft ontwikkeld. Deze analyse dieselbrandstof is onderdeel van onze innovatieve kwaliteitsoplossingen, waarmee we bedrijven over de hele wereld ten dienst zijn. Maar we kunnen ook een brandstofanalyse uitvoeren voor kleine bedrijven of particulieren, of u de apparatuur leveren waarmee u dit zelf kunt doen.

Analyse brandstof

De doelstelling van ons bedrijf is ervoor zorgen dat onze klanten optimaal gebruik kunnen maken van hun brandstof, en zodoende de kosten voor gebruik en onderhoud van dieselinstallaties omlaag kunnen brengen. Onze oplossingen zijn flexibel, we weten raad met de meest complexe vraagstukken. Jarenlang werd aangenomen dat er aan verontreinigde brandstof weinig gedaan hoefde te worden, of zelfs gedaan kon worden. Er werd bij het verbeteren van prestaties louter gekeken naar de machines die op de brandstof draaiden. Met ons systeem wordt de kwaliteit van de brandstof juist sterk verbeterd, wat tot hogere prestaties leidt.

Analyse dieselbrandstof

Bij onze methode wordt eerst gekeken naar de kwaliteit van de brandstof. Wij kunnen dit voor u doen, of u kunt dit met onze apparatuur zelf doen. Dit is ook mogelijk bij de fase in het proces na de brandstofanalyse, het reinigen van de brandstof. Minstens zo belangrijk is de volgende stap, de kwaliteitsbewaking. Als u uw schone brandstof niet schoon houdt, zitten de prestaties snel weer op hetzelfde lage niveau. Met onze methode kunt u dat op eenvoudige wijze voorkomen. Naast het bewaken van de brandstofkwaliteit door middel van geregelde monsternames, bieden we ook automatische brandstoffiltratiesystemen die wekelijks uw brandstof onderhouden.

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden even te bespreken.

Probleemoplosser

onze oplossing

BRANDSTOF TESTEN

Indien er problemen zijn met filters, injectoren, pompen of de dieselkwaliteit in het algemeen, is het raadzaam een bodemmonster uit de tank(s) te nemen en te laten analyseren. Soms is de diesel zo vies dat de conclusie evident is: de diesel moet schoongemaakt worden.

Wij bieden zowel een monstername en - analyse service aan als de monstername sets om zelf monsters te trekken. Die kunnen dan ook naar ons opgestuurd worden voor analyse, of met Liquicult op micro-organisme getest worden.

VERONTREINIGING WEGNEMEN

Indien er een verontreiniging van de diesel met water, sediment en / of micro-organisme aangetroffen wordt, is het van belang die verontreiniging uit de tank(s) te verwijderen en de brandstof weer in goede conditie te brengen.

Hiertoe bieden wij zowel een tank en brandstofreinigingsservice aan als de apparatuur om de brandstof zelf te reconditioneren. Als wij de tank en brandstof reinigen worden vóór- en námonsters getrokken om het effect van de geleverde service aan te tonen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Nadat de verontreiniging is verwijderd is het meestal zaak er voor te zorgen dat die niet meer terugkomt. Bij de hedendaagse diesel is die kans echter redelijk groot. Hier zijn een aantal preventieve acties, producten en systemen mogelijk. De keuze daarin is per situatie, klant en beschikbaar budget anders.

Wij bieden services aan van monstername, complete brandstofonderhoudscontracten en installatie van preventieve producten en systemen volgens de KIWA BRL-K903-08 norm.
Voor zowel de tanks als de motoren / branders zijn er een aantal opties:

IN-LINE KWALITEITSMETING

Indien gewenst kan de kwaliteit van de brandstof qua water- en sedimentgehalte in-line gemeten worden om de kwaliteit te bewaken of om de filtratiesystemen mee aan te sturen.

Zo levert AXE: