Njord - Optimale Brandstofkwaliteit - Schone Verbranding | Geen Zorgen

Betrouwbare kracht, optimale motorprestaties, minder emissies

Njord Filtration is een innovatieve “One Stop Shop” voor het in goede conditie brengen en houden van brandstof, oliën en andere vloeistoffen. Naast het leveren van een breed scala aan producten, systemen en services, zijn wij ook als geen ander in staat om uw problemen te analyseren en op te lossen.

Hieronder vindt u daartoe specifiek voor dieselbrandstof ons interactieve Probleem Solving diagram.

Probleemoplosser

onze oplossing

BRANDSTOF TESTEN

Indien er problemen zijn met filters, injectoren, pompen of de dieselkwaliteit in het algemeen, is het raadzaam een bodemmonster uit de tank(s) te nemen en te laten analyseren. Soms is de diesel zo vies dat de conclusie evident is: de diesel moet schoongemaakt worden.

Wij bieden zowel een monstername en - analyse service aan als de monstername sets om zelf monsters te trekken. Die kunnen dan ook naar ons opgestuurd worden voor analyse, of met Liquicult op micro-organisme getest worden.

VERONTREINIGING WEGNEMEN

Indien er een verontreiniging van de diesel met water, sediment en / of micro-organisme aangetroffen wordt, is het van belang die verontreiniging uit de tank(s) te verwijderen en de brandstof weer in goede conditie te brengen.

Hiertoe bieden wij zowel een tank en brandstofreinigingsservice aan als de apparatuur om de brandstof zelf te reconditioneren. Als wij de tank en brandstof reinigen worden vóór- en námonsters getrokken om het effect van de geleverde service aan te tonen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Nadat de verontreiniging is verwijderd is het meestal zaak er voor te zorgen dat die niet meer terugkomt. Bij de hedendaagse diesel is die kans echter redelijk groot. Hier zijn een aantal preventieve acties, producten en systemen mogelijk. De keuze daarin is per situatie, klant en beschikbaar budget anders.

Wij bieden services aan van monstername, complete brandstofonderhoudscontracten en installatie van preventieve producten en systemen volgens de KIWA BRL-K903-08 norm.
Voor zowel de tanks als de motoren / branders zijn er een aantal opties:

IN-LINE KWALITEITSMETING

Indien gewenst kan de kwaliteit van de brandstof qua water- en sedimentgehalte in-line gemeten worden om de kwaliteit te bewaken of om de filtratiesystemen mee aan te sturen.

Zo levert AXE:Njord Ultra CleanKey Features Njord Ultra Clean Diesel:

  • Cleans carbon deposits on injectors, pumps, piping
  • Reduces fuel consumption up to 2%
  • Reduces CO2 and NOx emissions
  • Dissolves tank sludge and cleans tank walls`
  • Improves water separability
  • Improves combustion
  • Improves fuel filterability & prevents blocked filters
  • Improves fuel shelf life (oxidation stability)
  • Strong protection against corrosion
  • Strong reduction of foaming tendency

Njord Ultra Clean Diesel is a specially mixed set of additive components from a major additive suppliers in
Europe and North America directed at keeping the entire fuel system clean and in optimum condition for burning fuel in the most efficient manner. This means injecting clean diesel with small fuel particles injected
through clean injectors at the right pressure (fuel pump and fuel lines). It can be added when filing up the diesel tank, or added to the main tank to keep all your fuel in optimal condition.

Using Njord Ultra Clean Diesel greatly improves the tank cleaning and fuel restoration processes. It breaks down and removes sludge, slime and bio-fouling from tank walls and baffles that are difficult to access. Stirring
the fuel with the additive accelerates and improves its effect. Adding it up to 48 hours before tank cleaning is recommended for heavily contaminated tanks.

Tests have shown that it cleans the injectors and keeps them clean, resulting in on average 2% savings in fuel
consumption compared to a situation where the injection patterns are not optimal. A corresponding reduction in CO2 is achieved.

Additives table